1. HOME
 2. >
 3. MEMBER

MEMBER

DIRECTOR

Tien-Huan Hsu Veterinarian

 • TEL:04-22840405 ext.205
 • E-mail:thhsu@dragon.nchu.edu.tw
 • Professional Specialty:Respiratory Physiology, Veterinary Anesthesia

Member:
Yi-Chia Wang, Yu-Ju Yen

Division of Internal Medicine

Lai, Cheng-Hung Director of Internal Medicine

 • TEL:04-22870180 ext.204
 • E-mail:chlai@dragon.nchu.edu.tw
 • Professional Specialty:Parasitology, Internal Medicine, Dermatology, Veterinary Acupuncture.

Member:
Liu-Pin Chen, Yun-Ting Wang, Wei-Tzu Lin, Ya-Ting Li, Wei-Ling Chien

Division of Surgical Medicine

Lee, Wei-Ming Director of Surgical Medicine

 • TEL:04-22840404 ext.215
 • E-mail:wmlee@dragon.nchu.edu.tw
 • Professional Specialty:Endocrinology, Pet Medicine

Member:
Wan-Yun Tsai, Pei-Chun Hsieh, Ching-Chih Chen, Chia-Hung Huang

Division of Cardiology and Ophthalmology

Lin, Shiun Long Director of Cardiology and Ophthalmology

 • TEL:04-22840404 ext.211
 • E-mail:sllin1@dragon.nchu.edu.tw
 • Professional Specialty:Ophthalmology, Cardiology, Small Animal Internal Medicine.

Member:
I-Ping Chan, Feng-Zen Chung, Chung-Chun Yang, Chia-Ling Pai, Tung Hsueh

Division of Clinical Oncology

Chang, Shih-Chieh Director of Clinical Oncology

 • TEL:04-22840404 ext.168
 • E-mail:scchang@dragon.nchu.edu.tw
 • Professional Specialty:Small Animal Surgery, Small Animal Clinical Oncology.

Member:
Yi-Ping Yang, Yu-Chiang Feng, Hui-Ju Wang, Hsin-Hung Huang, Chieh-Hui Liu

Division of Wild (exotic) Animal Medicine

Tung, Kwong-Chung

 • TEL:04-22840368 ext.35
 • E-mail:kctung1@dragon.nchu.edu.tw
 • Professional Specialty:Wild and Exotic Animal Medicine, Veterinary Parasitology, Scanning Electron Microscopy.

Member:
Hsuan-Ju Lee

Division of Anesthesiology and Emergency Medicine

Wang, Hsien-Chi Director of Anesthesiology and Emergency Medicine

 • TEL:04-22870180
 • E-mail:hcwang@dragon.nchu.edu.tw
 • Professional Specialty:Anesthesiology, Intensive and Critical Care Medicine.

Member:
Hsin-Yu Huang, Yen-Lung Chen, Ting-Yu Hsu, Chia-Yun Lu

Division of Radiology

Chen, Kuan-Sheng Director of Radiology

 • TEL:04-22840405
 • E-mail:kschen@dragon.nchu.edu.tw
 • Professional Specialty:Veterinary Diagnostic Imaging

Member:
Ruey-Shyuan Wu, Tzu-Yi Ma, Wen-Sheng Li, Ting-Yi Chen, Yi-Chun Lin, Liang-Cheng Chen

Division of Laboratory Examination

Chou, Chi-Chung Director of Division of Laboratory Examination

 • TEL:04-22840404 ext.177 or 219
 • E-mail:ccchou@nchu.edu.tw
 • Professional Specialty:Analytical Pharmacology,Food SafetyPharmacokinetics, Clinical Pathology.

Member:
Tsneg-Li Cheng


WebdesignWeiPu © 2019 Veterinary Medical Teaching Hospital, NCHU All Rights Reserved.
© 2019 Veterinary Medical Teaching Hospital, NCHU All Rights Reserved.
ADDR:No. 21, Sec. 1, Xiangshang Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan R.O.C. NCHU Headquarter:04-22840405 XiangShang Branch:04-23017891 E-mail: vmth@dragon.nchu.edu.tw
PRIVACY | FEEDBACK
WebdesignWeiPu